Motto:

"Naše památky jsou sice němé,
ale často volají zoufale o pomoc"

Co je to: Paraloid

15. 12. 2012

Popis:
akrylátová pryskyřice pro restaurování
Použití:
Používá se ke zpevnění přírodního kamene, omítek, dřeva apod. Je vhodný i pro
impregnaci a zpevnění nástěnných maleb a obrazů, kde se používá jako základní
impregnace a konečný finiš. Dále se používá jako fixativ pro grafiky, kresby
křídové, uhlové a pastely, jako lepidlo na sklo a keramiku, pro konsolidaci a
konzervování dřeva. Podle účelu použití a konkrétního materiálu se volí
koncentrace a použité rozpouštědlo. Pro nerovnoměrně nasákavé podklady je lepší
použít nižší koncentraci a aplikaci opakovat.
Příklady aplikace:
- nástěnné malby: doporučuje se max. 5% roztok v
toluen / isopropanolu
- obrazy: 5 – 10% roztok v toluenu nebo toluen / isopropanolu
- dřevo: 5 – 10% roztok v toluenu
- sklo a keramika: rychle schnoucí 10% roztok v acetonu nebo
aceton / alkoholu
Další informace:
- akrylátová pryskyřice na bázi kopolymeru etylmetakrylát – metylakrylát
- středně tvrdý, termoplastický, čistý akrylát
- snadné zpracování
- odolný proti UV záření
- po zaschnutí nelepivý
- nešpiní se
- odolává kyselým dešťům
- netvoří vedlejší produkty narušující stavební materiál
- čirý granulát
Pro restaurování kovů se nejvíce používají
Paraloid
B48N
: Methylmetakrylát
kopolymer, podobná tvrdost jako B-72, nejvíce čirý, nejvhodnější pro práci s kovy
Paraloid B66

Methylmetakrylát-butylmetakrylát
kopolymer, všetranně použitelná syntetická pryskyřice, s efektem rychle
vyprchávajících zbytků rozpouštědel. Vhodný k nátěrům kovových povrchů,
například zlata v místech, kde se lidé dotýkají nebo mědi, jejích slitin a
podobně. Rozpouští se v toluenu, butanolu do 20% hmotnosti, tetrachloru a
trichlorethylenu, ethyl acetátu a amylacetátu.
Paraloid B72

Ethylmetakrylát, kopolymer, tvrdý, elastický, doporučuje se na
pigmentované retuše, jako konsolidant a obrazový lak. Je termoplastický.
Dá se míchat s vinylacetátem a ethery celulosy (Klucel). Je odolný vůči
alkáliím, povětrnosti a olejům. Začíná se tavit při teplotě 70-75°C,
zcela se rozplyne při teplotě 145-150°C. Tg 40°C. Je rozpustný v toluenu,
butanolu do 20% hmotnostní koncentrace, v diacetonalkoholu,
methylenchloridu, tetrachloru, dichlorethylenu, ethylacetatu a
amylacetátu. Jako fixativ se používá v koncentraci 2-4% ve směsi
toluen-isopropanol, jako lak a konsolidant v koncentraci 7-10% a jako
lepidlo v koncentraci 20-40%, ve směsi aceton-ethanol rychle schne. Při
lepení střepů je možné nanést visózní lepidlo na lom, nechat zaschnout,
aktivovat rozpouštědlem a pak teprve stiskem slepit. Lepidlo se používá
na sklo, keramiku a porcelán. Je možné připravit paraloidovou emulzi z
roztoku Paraloidu v toluenu, která se protřepe s ethanolem. Výsledná
mléčně zbarvená tekutina vysychá jako čirý lak.

}

Uveřejněno v rubrice Ostatní | Komentáře: (0)

Comments are closed.