Motto:

"Naše památky jsou sice němé,
ale často volají zoufale o pomoc"

Co je to : žárové zlacení

16. 12. 2012

 

Barevná úprava
železa, barevných kovů a stříbra používaná na historických předmětech.

V restaurátorské praxi se často setkáváme s pozlacenými předměty. Tato úprava měla jak estetický, tak i antikorozní účel.

Představovala technologicky náročný postup při němž byla na povrch méně ušlechtilého kovu vyloučena vrstva kovu drahého.

Předmět byl předem připraven očištěním a naleptáním povrchu kyselinou. Na takto připravený poklad byla pomocí štětce nanesena vrstva amalgámu – rozpuštěného drahého kovu ve rtuti. Postup přípravy amalgámu popsal ve středověku mnich Theophilus Presbyter benediktýnský mnich vlastním jménem dle dnešních výzkumů totožný pravděpodobně s  Rogerem z Helmarshausenu(asi 1070–1125)v díle Schedula diversarum atrium pojednávajícím o různých uměleckořemeslných technikách.

de diversibus artibus codex 2527 folio14

Kromě jiného popisuje přípravu pasty na zlacení, kdy je do roztaveného zlata přidána rtuť. Vychladlý produkt je vymačkáním přes
jelenici, zbaven přebytečné rtuti a posléze nanesen na připravený předmět. Pastovitý povlak je následně vyžíhán  a po odpaření
rtuti se vyloučí vrstva ryzího kovu, který je následně zušlechtěn leštěním tlakem.

Výhodou této povrchové úpravy je relativně silná vrstva drahého kovu, která se vyloučí na přesně stanovené místo. Lze tak
vyzlacovat i rytiny, zlatem malovat.

Detail zadní části dílu vlasů hermy sv. Václava

Nevýhodou bylo vypařování rtuti do ovzduší a nemoci zlatičů, spojené s vypadáváním vlasů a zubů, vedoucí až k demenci a smrti
z výparů rtuti.

Takto zušlechtěné předměty by neměly být opravovány pájením, neboť může dojít k poškození památky.

zpuchýření zlaceného povrchu

V praxi se však setkáváme s tím, že předměty jsou takto nešetrně pájeny, nebo při poškozené vrstvě zlata opotřebením na žádost objednatelů znovu pokoveny dnes však vyloučením zlata galvanickou cestou.

Toto by mělo být pro restaurátora nepřípustné, předmět ztrácí svůj původní charakter a je nenávratně destruován.

Jak poznáme žárové zlacení? Na povrchu předmětů jsou viditelné tahy štětcem, na rubu předmětů, které nejsou pozlaceny vidíme nerovný okraj zušlechtěné vrstvy kovu opět s tahy štětce. Opravené předměty pájením vykazují zpuchýření povrchu památky, nebo vyloučení sražených kapek drahého kovu.

detail žárového zlacení na relikviáři sv.Jiří

Žárové zlacení se používalo běžně až do 19. století, kdy byl objeven galvanický článek a možnost jeho využití při nanášení dekorativní vrstvy drahého kovu z galvanické lázně. Takto vyloučená vrstva je však slabší a náchylnější k otěru. Dosahuje
síly pouze několika tisícin milimetru.

Při chemickém rozboru vzorků žárově zlacených předmětů je vždy přítomna v několika procentech zbytková rtuť.

 document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);

Uveřejněno v rubrice Ostatní | Komentáře: (0)

Comments are closed.