Motto:

"Naše památky jsou sice němé,
ale často volají zoufale o pomoc"

Co je to : Závazné stanovisko památkové péče

15. 12. 2012

Naprosto nezbytný
dokument, který je vydáván na základě restaurátorského záměru pro realizaci
restaurování předmětu, který je zapsán na seznamu národních kulturních památek MK ČR.

Tento dokument vydává : příslušný Odbor památkové péče ve
smyslu ustanovení §14, odst. 1 a 3
a § 43, odst 1a) zákona 20/87 Sb. Ve znění a doplňků o státní památkové péči.

Příslušný odbor v něm vydává
souhlasné stanovisko s restaurátorským záměrem, popřípadě ho doplňuje o
nezbytné zákroky, které vedou k zachování památky. Doplněno je o stanovení
harmonogramu prací v součinnosti s tímto orgánem včetně stanovení
kontrolních schůzek na pracovišti restaurátora. Dále stanoví, za jakých
podmínek lze restaurování realizovat- například nutnost vedení práce
restaurátorem s licencí MK ČR. Formu předání hotového díla a rozsah
vypracování restaurátorské dokumentace včetně příloh a fotodokumentace.

Bez existence tohoto závazného dokumentu nelze
započít restaurátorské práce na památce.

Toto stanovisko je vodítkem pro zadavatele a
realizátora při obnově dané památky. Zároveň při jeho striktním dodržení je i
pojistkou pro zadavatele a realizátora při případném uplatňování možných sankcí
a vedení případných soudních sporů vyvolaných příslušným orgánem památkové péče
zastupující MK ČR.

příklad závazného stanoviska NPÚ

} else {

Uveřejněno v rubrice Ostatní | Komentáře: (0)

Comments are closed.