Motto:

"Naše památky jsou sice němé,
ale často volají zoufale o pomoc"

Neznalost věci neomlouvá

9. 12. 2013

K napsání těchto několika řádek mě donutily dvě drobné události v poledním měsíci.

Prvním případem byla vernisáž výstavy svícnů z majetku Správy Pražského hradu.

Velkou část vystavovaných artefaktů jsme restaurovali a čistili na počátku letošního roku, to byl také důvod, proč jsme kurátorovi sbírek kovů dali několik informací k popiskám vystavených svícnů.

Jednou z informací byl i termín bílá mosaz pro materiál, z něhož se odlévaly vystavované svícny vzniklé kolem roku 1830. Přestože termín je zažitý, lze se s ním setkat v metalurgických technologiích a dokonce i na stránkách Wikipedie pod termínem alpaka a při hledání bílé mosazi na internetu vyskočí přes 500 000 odkazů včetně prodejců, jedna z pracovnic UPM se s kurátorem přela o to, že nic takového neexistuje a jedná se pouze o žargonový výraz pro stříbřenou měď.

FAUL!!!

O existenci takovéto běžné věci by měl vědět i vrátný dotčené instituce.

Druhý případ je závažnější! Dotýká se Plzeňska, jedna z tamních významných památek- obraz s Madonou, která uzdravuje a roní slzy byl v nedávné době restaurován po stránce malířské. Rám ze dřeva a kovu by měl být restaurován později.

A to je ten zásadní problém, rám byl demontován spolu s obrazem a uložen.

V nedávné době byla vypsána soutěž na jeho opravu. Soutěžila se cena- tedy byli osloveni restaurátoři, aby navrhli cenu. Proč se nezúčastnit?
Oslovili jsme servisní společnost, která panu faráři pomáhá s administrativou, s tím, že se na rám přijedeme podívat. To asi nepůjde, sdělil nám jeden z jejích členů, neboť rám je již u restaurátora p. Rohlíka/ uvádím pseudonym, za který si lidé věci znalí dosadí jistě jméno/ rozebrán a pan rohlík ho bude restaurovat bez ohledu na výsledek soutěže. Omylem se stalo, že dotyčný nás považoval za jednoho z oslovených, který bude soutěžit s cenou obdobnou, nebo vyšší, kterou navrhl výše zmíněný filuta.

FAUL!!!

Nejenže je to ubohé, ale i cena navrhovaná před dvěma lety je o 100% vyšší, než která by se normálně vysoutěžila, ale zároveň se domnívám, že přenesení rámu bez schváleného restaurátorského záměru a stanoviska příslušného NPU je trestné ze zákona o památkové péči.

Zabraňuje to i volnému zacházení s památkou vlastníkovi a jeho svobodnému rozhodování po více než dvou létech.

Od stížnosti na dotčený případ mě brání pouze morální aspekt, že postihovaným by byl nejen pan filuta, ale i vlastník památky- farnost a farář. Faul jen a pouze na straně restaurátora, který si zištně zajistil přísun prostředků dva roky předem. Nezávidím Vám, pouze mě udivuje váš přístup zlatokopa- řídíte se pořekadlem : Lepší drzé čelo, než poplužní dvůr, já pouze dodávám Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu….}

Uveřejněno v rubrice Ostatní | Komentáře: (0)

Comments are closed.