Motto:

"Naše památky jsou sice němé,
ale často volají zoufale o pomoc"

Restaurátorské dokumentace

7. 12. 2010

Obsah restaurátorské dokumentace( dále jen RZ).

Lokalizace památky

Údaje o památce, v němž je zmíněna předpokládaná doba vzniku památky včetně studia historických pramenů, základní údaje o materiálu, z nějž je zhotovena, včetně mistrovských značek na památce popřípadě puncy deklarující např. ryzost drahého kovu či osvědčení o kvalitě atd.

 

Průzkum památky před restaurováním

s odebráním vzorků pro analýzu jednotlivých materiálů, průzkum pod mikroskopem, a další odborná kritéria.

Vyhodnocení průzkumu

Návrh na restaurování jak je popsán výše/ odkaz na přeskočení nahoru na záměr/

Restaurátorský zásah popisující detailně postup práce včetně použití veškerých materiálů, nástrojů a možných chemikálií, který v budoucnu může posloužit při budoucím obnovení nových povrchových úprav či odstranění reverzibilních doplněných částí.

Celý průběh prací je třeba doložit i fotodokumentací stavu před, během a po odborném zásahu.

 Nedílnou součástí RZ je také navržení tzv.

ideální podmínky pro uložení památek

 Zde restaurátor doporučí způsob nakládání s památkou včetně tepelného a vlhkostního režimu. Doporučí, zda předmět může nadále sloužit svému účelu či jen jako exponát ve vitrině.

Poslední důležitou součástí RZ

přílohy- i výčet použité literatury, jíž restaurátor nejen deklaruje svou odbornou a teoretickou fundovanost, ale zároveň publikuje jakési vodítko pro historiky umění či majitele památky jakou literaturu lze použít pro studium daného předmětu.

Pokud kdokoli vlastní zajímavý historický předmět, o kterém se domnívá, že by měl projít opravou či očištěním, je pouze na jeho zvážení, zda předmět svěří do rukou uměleckého řemeslníka v daném slova smyslu, jemuž musí důvěřovat, či si zvolí cestu restaurování památky restaurátorem s licencí MK, který je vázán odborným přístupem, z něhož se popřípadě musí zodpovídat Inspekci MK.

Zadavatel má tudíž možnost poukázat na možné nedostatky či okolnosti, které se mu zdají být v rozporu s jeho názorem na práci restaurátora. Cesta stížnosti přes inspekci je sice zdlouhavá, ale žádný z restaurátorů není rád, když se musí zodpovídat ze své práce a hrozí mu odebrání licence, či její pozastavení.

 Restaurátor má dlouhodobou zkušenost s předměty, na něž se váže jeho licence, s historickými technologiemi, povrchovými úpravami předmětů. Zákazník tudíž může předpokládat, že jeho majetek je v dobrých rukou.

Náš restaurátorský ateliér pracuje s předměty zhotovenými z kovů. Licence jsme získali nejen na základě našeho odborného vzdělání, ale zároveň dlouhodobé praxe v oboru uměleckořemeslného zpracování kovů.

Uveřejněno v rubrice Ostatní | Komentáře: (0)

Comments are closed.