Motto:

"Naše památky jsou sice němé,
ale často volají zoufale o pomoc"

Restaurování kalichu s tepaným medailonem sv. Josefa

22. 12. 2012

První částí konvolutu předmětů jímž se v budoucích dnech budeme zabývat je kalich s tepanými výjevy Zvěstování P.Marii, sv. Josef….

Kalich je zhotoven z obecného kovu s barokní výzdobou.

Výzdoba sestává z barevné úpravy kovu žárovým zlacení v kombinaci se stříbřením krajky okolo kupy kalichu. Kupa pro své používání k uchování červeného vína je zhotovena ze stříbra žárově pozlaceného.

barokní kalich s medailony

Barokní kalich s medailony s výjevy světců

Nejprve byla zhotovena rozsáhlá fotodokumentace předmětu včetně jeho detailů. Nezbytnou součástí restaurování bylo jeho rozebrání uvolněním matice šroubu, který je připájen ke kupě kalichu.

kalich po demontáži

Demontovaný kalich

Nejkrásnější částí kalichu je mřížka pokrývající jeho kupu.

kupa kalichu zvnitřní strany

Kupa kalichu zvnitřní strany

Všechny tři medailony byly zhotoveny s důrazem na detaily jednotlivých postav, jedná se o špičkovou práci mistra cizeléra.

detail medailonu se sv. Josefem

Detail medailonu se sv. Josefem

Kalich bude zbaven všech prašných nečistot a korozních vrstev prostupujících povrchovou úpravou pokovení, následně bude vyrovnán a opatřen nátěrem konzervačním lakem kromě kupy, která by měla zůstat bez konzervace, aby se dodrželo pravidlo styku vína s drahým kovem.

Uveřejněno v rubrice Ostatní | Komentáře: (0)

Comments are closed.