Motto:

"Naše památky jsou sice němé,
ale často volají zoufale o pomoc"

Restaurování kříže v Chlumci

3. 12. 2012

To, že se dá zvelebovat a restaurovat i místní památky z napjatého obecního rozpočtu, spolu s námi zjistili na Obecním úřadě v Chlumci u Ústí nad Labem.

Chlumec je místo úzce spjaté s naší historií v kontextu celé Evropy.

Právě zde se odehrála roku 1813 památná bitva u Chlumce, v níž byla poražena Napoleonova vojska. Chlumec je na tuto událost patřičně pyšný, kromě Památníku padlých vojáků Rakouska-Uherska je tu i naučná stezka po památných místech spjatých s bitvou, místní místostarosta je hejtmanem spolku, který pořádá slavnosti spjaté s touto bitvou.

Pan starosta nás formou veřejné zakázky oslovil na počátku roku s nabídkou opravy- restaurování Kříže umístěného v horní části obce.

kříž před restaurováním

Počátkem dubna jsme tedy navštívili Chlumec, demontovali Ježíše z kříže a převezli ho k restaurování k nám do ateliéru.

prvky sejmuté z kříže před restaurováním

prvky sejmuté z kříže před restaurováním

 

 

 

 

 

 

 

 

korpus Krista

korpus před restaurováním s prostupujícími korozními produkty

 

Po odstranění barevných nátěrů a korozních vrstev jsme upevnili čep pravé ruky, opatřili odlitek základním nátěrem zinkové barvy. Po vytvrzení základové barvy jsme na přání obce opatřili postavu lakem Bisil zlaté barvy a ten zakonzervovali dvojí vrstvou čirého laku.

hlava Krista se základním nátěrem

hlava Krista se základním nátěrem

Na počátku května jsme se s radnicí dohodli na opravách soklu, které provedla v součinnosti s námi místní technická četa. V okolí pískovce bylo odkryto původní dláždění, zhotoven betonový fundament pro opěrnou tyč a my jsme očistili a doplnili pískovcový sokl.

Osazeni detailů

Osazené tělo a kartuše

Následně jsme odrezili olovem zalitý kříž ze splávkového železa, opatřili jej základním lakem a vrchní černou barvou s grafitem. Na kříž jsme připevnili opravený korpus Ježíše.

 

Po týdnu jsme zajeli ještě upevnit opěrnou tyč.

K našemu překvapení byly na pískovcovém soklu položeny květiny. Místní si již všimli opravené památky a zdá se, že o ni budou pečovat.

Osazený korpus

Osazený korpus

Suma sumárum- my jsme vydělali náš skromný honorář 12 000,– Kč, obec Chlumec opravila jednu ze svých památek za rozumné peníze, místní občané jsou zdá se, hrdí i na malý křížek.

Náš dojem? Malá obec u krajského města Ústí, v níž funguje technická četa tak, že v 9 hodin je opravdu v devět, chodníky a náměstí jsou zametené, tráva je posekaná. Občané se starají o své domy i okolí- prostě něco na co bychom si rádi zase zvykli!

Pro takové zákazníky se dá pracovat i za rozumné peníze, které doplní dobrý dojem ze společné práce, která má smysl.