Motto:

"Naše památky jsou sice němé,
ale často volají zoufale o pomoc"

Restaurování souboru liturgických předmětů z kostela Všech svatých na Pražském hradě

13. 12. 2012

V listopadu minulého roku vyhrála naše firma výběrové řízení vyhlášené na restaurování souboru liturgických předmětů z majetku KPR na Pražském Hradě.

Jednalo se o výběrové řízení, kterého se zúčastnilo okolo 10 subjektů oslovených KPR. Kritériem byla cena a zkušenosti s obdobnou prací. Svou roli sehrál jistě i fakt, že jsme restaurovali poklad sv. Víta, jehož otevření a finální osazování v kapli svatého Kříže, mírně kolidovalo se započetím této nové práce.

Jedná se o soubor 25 kusů předmětů ze stříbra, které vznikly v době přítomnosti Ferdinanda V. za jeho pobytu v Praze. V této době došlo k vybavení kostela mobiliářem, a tak objednal celý soubor právě pro Prahu. Ferdinand V. bydlel v Čechách od své nucené abdikace  2. prosince 1848 ve prospěch synovce Františka Josefa I. Zemřel ve věku 82 let na Pražském hradě 29. července 1875.

interiér Kostela Všech svatých na Pražském hradě

interiér Kostela Všech svatých na Pražském hradě

portrét Ferdinanda V.

portrét Ferdinanda V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O době vzniku všech předmětů svědčí i řada punců s datací od poloviny 50. let 19. století do roku 1865. Část předmětů byla zhotovena ve Vídni a větší polovina přímo v Praze.

Soubor představuje 1 velkou monstranci, dva páry mešních konviček, dvě loďky na kadidlo, 2 ciboria, několik kalichů s paténou, schránku na hostii, kratiknot, dvě kadidelnice, čtveřici menších svícnů a dvě neobvyklé patény pro podávání hostií.

Restaurování spočívalo v odstranění korozních produktů stříbra, vyrovnání několika nerovností, sjednocení barevného povrchu předmětů a jeho konzervaci pro výstavní účely včetně restaurátorské dokumentace a fotografií.

Celý soubor jsme restaurovali během vánočních svátků a v lednu 2012.document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);

Uveřejněno v rubrice Ostatní | Komentáře: (0)

Comments are closed.